Arut.lt - Anykščių rajono ugniagesių tarnyba yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, gesinanti gaisrus, gelbstinti žmones ir turtą gaisro vietoje, atliekanti pirminius gelbėjimo darbus ekstremalių situacijų židiniuose, propaguojanti priešgaisrinės saugos taisykles tarp rajono gyventojų. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento priimtais dekretais, Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės valdžios ir valdymo organų sprendimais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymais ir nurodymais, reglamentuojančiais tarnybų veiklą, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. Tarnybos pasirengimą gesinti gaisrus, vykdyti gelbėjimo darbus kontroliuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba . Jos vadovas nustato pajėgų iškvietimo, sutelkimo bei sąveikos tvarką likviduojant ekstremalias situacijas rajone. Tarnybos steigėjas yra Anykščių rajono savivaldybės taryba.

Sukūrimo data

2021

Klientas

Valdas

Kategorija

Servisas | Paslaugos