Giriuaukcionai.lt - Lietuvos miškų ūkio sektoriaus, plėtra, miškų priežiūra, skaidrios miškų pardavimo sistemos tobulinimas ir vystymas. Naujų technologijų, inovacijų integracija miškų priežiūrai.

Sukūrimo data

2021

Klientas

Osvaldas

Kategorija

Aukcionai